W dniu 14 lutego 2023 w TVP 3 Lublin, w programie Login NAUKA (tutaj link: https://lublin.tvp.pl/66328806/14-lutego-2023) wyemitowano materiał dotyczący naszego  międzynarodowego projektu edukacyjnego . W programie udział wzięły: prof. dr hab. Grażyna Biała, jako kierownik projektu po stronie UML, dr hab. Ewa Kędzierska, prof. UM i dr Jolanta Orzelska-Górka, prof. UM, jako ekspertki naukowe w projekcie, które przybliżyły założenia projektu oparte o ideę stworzenia platformy eksperckiej między komplementarnymi ośrodkami. Ma ona umożliwić standaryzację metod badawczych, wymianę dobrych praktyk, czy stworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Wspomniano także o tym, iż projekt ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy mieszkańców regionu wyszehradzkiego o tym, jak odkrywane są nowe leki, jak skuteczniej leczyć choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w tematach związanych ze zdrowiem i nauką. Temu służyć będą wykłady otwarte dla społeczeństwa, w językach narodowych w każdym z krajów partnerskich. W programie głos zabrali także studenci V roku farmacji, uczestnicy projektu: Sarah Hmaidan oraz Jakub Kamiński, podkreślając rolę wyjazdów studyjnych do Brna i Bratysławy, w których uczestniczyli, dla własnego rozwoju i poszerzenia wiedzy.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.