Beneficjent Wiodący:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmacji
al. Racławickie 1
20-059 Lublin

Kierownik naukowy projektu:
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Dziekan Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Koordynator projektu w sprawach administracyjnych:
mgr Ewa Pawlus-Maciejewska
Specjalista w Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ewapawlusmaciejewska@umlub.pl; tel. (+81) 448 50 36

Partner 1
Uniwersytet Masaryka w Brnie, CZ
https://www.muni.cz/en
Wydział Farmacji:

Koordynatorzy ds. naukowych
Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová
Dr. Tereza Padrtová

Koordynator ds. administracyjnych:
Dr. Tereza Padrtová
e-mail: padrtovat@pharm.muni.cz

Project Partner No. 2
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, SK
https://uniba.sk/en
Wydział Farmacji

Koordynator ds. naukowych:
Doc. PharmDr. Ivan Malík

Koordynator ds. administracyjnych:
Dr. Kristína Piatničková
e-mail: kristina.piatnickova@uniba.sk

Zapraszamy do kontaktu!

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.