Edukacja i badania w zakresie projektowania i rozwoju leków w regionie V4

O projekcie

O projekcie

Opracowywanie leków oraz poszukiwanie nowych, bezpiecznych i dobrze tolerowanych związków, a
także nieskuteczność istniejących terapii i niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat
profilaktyki i farmakoterapii najczęstszych chorób to dziś poważne wyzwania. Mogą one wpływać nie
tylko na jakość życia ludzi, ale także na zdrowie całych społeczeństw, co stało się widoczne podczas
pandemii COVID-19. Projekt ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez działania skierowane do
różnych grup: mieszkańców krajów wyszehradzkich, przyszłych i obecnych badaczy oraz głównych
interesariuszy w dziedzinie projektowania i odkrywania leków, np. firm farmaceutycznych.

W ramach projektu podjęte zostaną działania, mające na celu konsolidację zespołów badawczych z
krajów regionu oraz wypracowanie jednolitej metodologii wymiany wiedzy i umiejętności. Działania te
zostaną uzupełnione o programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności. Projekt wzmocni
regionalną współpracę pomiędzy publicznymi instytucjami edukacyjnymi/naukowymi (tj. trzema
Uczelniami z krajów wyszehradzkich), a jego wartością dodaną będzie poprawa wzajemnej
świadomości wśród społeczeństw oraz promocja regionu wyszehradzkiego.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy ogółu społeczeństwa o tym, jak odkrywane są nowe leki,
jak lepiej leczyć powszechne choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w
tematach związanych ze zdrowiem i nauką. Tym samym, ułatwi popularyzację nauki na poziomie
regionalnym oraz podniesie świadomość społeczną i przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Kierownik projektu:
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

Okres realizacji projektu:
01.02.2022 – 31.05.2023

Kwota dofinansowania: 53 790, 00 EUR

Aktualności

molekuły
Login Nauka

W dniu 14 lutego 2023 w TVP 3 Lublin, w programie Login NAUKA (tutaj link: https://lublin.tvp.pl/66328806/14-lutego-2023) wyemitowano materiał dotyczący naszego  międzynarodowego projektu edukacyjnego . W programie udział wzięły: prof. dr hab. Grażyna Biała, jako kierownik projektu po stronie UML, dr hab. Ewa Kędzierska, prof. UM i dr Jolanta Orzelska-Górka, prof. UM, jako……

Bratysława piękna jesienią …zapraszamy do przeczytania relacji uczestników drugiej wizyty studyjnej w dniach 19.09.2022 – 23.09.2022

Barbara Krzemińska młoda badaczka, mgr farm. Barbara Krzemińska Wydział Farmaceutyczny UM Bratysława – zachwycające miasto położone nad Dunajem, przez pięć wspaniałych dni stało się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami związanymi z nauką. Uniwersytet Komeńskiego okazał się być zagłębiem inspiracji. Mieliśmy okazję poznać szeroki……

O syntezie leków, zapachu bzu i bolących nogach…czyli relacje uczestników pierwszej wizyty studyjnej na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

Relacje uczestników Anna Wiszniewska, Wydział Farmaceutyczny, kierunek: farmacja Wyjazd do Brna był szansą na nawiązanie nowych znajomości i pogłębienie wiedzy z zakresu farmacji. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają poszczególne wydziały Uniwersytetu Masaryka i czynnie uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach wraz z zagranicznymi studentami. Kontakt ze studentami z Czech i Słowacji pozwolił nie tylko na wymianę……

Lider projektu

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Polska

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są Uniwersytet Masaryka w Brnie, Wydział Farmacji, Czechy
oraz Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Farmacji, Słowacja
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.